Υπερπλασία με Ατυπία

Η διάγνωση της υπερπλασίας τίθεται παθολογονοανατομικά μέσω βιοψίας.

Ο εντοπισμός της ατυπίας αναδεικνύει την ύπαρξη του ιστολογικού εδάφους για την ανάπτυξη της κακοήθειας.

Η πολυεστιακότητα αυξάνει τις πιθανότητες για την ανάπτυξη καρκίνου στον έναν ή στον άλλον μαστό.