Σκληρυντικές Αλλοιώσεις

Η πάθηση αυτή προκαλείται από την συγκέντρωση ινώδους ιστού που δημιουργεί μάζες, συνήθως ασυμπτωματικές ή πιθανώς επώδυνες κατά την ψηλάφηση.

Κατά την μαστογραφία, παρατηρούνται αποτιτανώσεις και διαταραχή της αρχιτεκτονικής της περιοχής, ενώ, διενεργείται βιοψία για τον αποκλεισμό της κακοήθειας.