Μαστίτιδα

Η μαστίτιδα είναι φλεγμονή του μαστού που προκαλείται από συνηθέστερα από τον staphylococcus aureus και παρατηρείται κατά την γαλουχία.

Ο φλεγμαίνων μαστός παρουσιάζει οίδημα, ερυθρότητα, είναι θερμός και επώδυνος κατά την ψηλάφηση.

Συνήθως, η μαστίτιδα προκαλείται από έναν γαλακτοφόρο πόρο που έφραξε ή λόγω εκδορών στην περιθηλαία άλω και την θηλή.

Η θεραπεία που συστήνεται είναι η λήψη αντιβιοτικών. Σε περίπτωση δημιουργίας αποστήματος, προτείνεται η διάνοιξή του μέσω παρακέντησης.

Επί μη ανταπόκρισης στην λήψη των αντιβιοτικών, απαιτείται μαστογραφία για τον αποκλεισμό της κακοήθειας.