Ιατρείο Ιωάννινα: Λεωφ. Δωδώνης 44 Ιωάννινα
26510 46672

Καρκίνος Ωοθηκών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


  Η κακοήθης επεξεργασία που βλάπτει τις ωοθήκες, το αναπαργαγωγικό όργανο των γυναικών που παράγει τα ωάρια, ονομάζεται καρκίνος των ωοθηκών. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 50 έτη.
  Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως 9/100000 γυναίκες θα εμφανίσουν καρκίνο των ωοθηκών. Οι αλληλεπιδρώντες παράγοντες που ενδεχομένως συντείνουν στην ανάπτυξη καρκίνου των ωοθηκών είναι το οικογενειακό ιστορικό, η ανεύρεση γνωστών μεταλλάξεων εντοπισμένων γονιδίων, η ηλικία πρώτης κύησης να ξεπερνά τα 35 έτη, η ατοίκια και το περιβάλλον.
  Ο τύπος καρκίνου των ωοθηκών προερχόμενος από το επιθήλιο αποτελεί το 90% των διαγνωσμένων κακοηθών όγκων. Όλοι οι ιστολογικοί τύποι νεοπλασιών διακρίνονται σε καλοήθεις οριακής κακοήθειας και κακοήθεις. Οι όγκοι οριακής κακοήθειας παρουσιάζουν ιστολογικά χαρακτηριστικά της νόσου, αλλά συνοδεύονται από πολύ καλή πρόγνωση.
  Τα συμπτώματα της νόσου δεν είναι τυπικά. Συνήθως, ο καρκίνος των ωοθηκών είναι τυχαίο εύρημα της γυναικολογικής εξέτασης ή συνοδεύεται από άτυπες ήπιες γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ανορεξία, καταβολή δυνάμεων και διάταση της κοιλίας.
  Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χειρουργική εκτομή των βλαβών. Το ανοιχτό χειργουργείο αποτελεί μέθοδο εκλογής για τη θεραπεία της νόσου. Στόχος της χειρουργικής παρέμβασης στον προχωριμένο καρκίνο των ωοθηκών είναι η ογκομείωση, η οποία με βάση μελέτες συσχετίζεται με βελτίωση της ολικής επιβίωσης των ασθενών. Σε προχωρημένη νόσο προτίνεται η χημειοθεραπεία είτε προεγχειρητικά για περιορισμό της νόσου είτε μετεγχειρητικά με σκοπή την πρόληψη των υποτροπών.
  Αξίζει να σημιεωθεί πως βάσει των τελευταίων ερευνών, τουλάχιστον το 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου των ωοθηκών, προέρχεται από τις σάπλιγγες. Σε αυτό το πλαίσιο, από το 2015, η AGSO και AGO προτείνουν την προφυλακτική σαλπιγγεκτομή σε όλες τις γυναίκες που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και προσέρχονται για κάποιο χειρουργείο στην πύελο.