Ινοαδένωμα

Το κοινό ινοαδένωμα έχει συνήθως μέγεθος 1-3 cm, μπορεί να είναι παραπάνω από ένα και εμφανίζεται σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 20-35 ετών.

Κατά την ψηλάφηση, περιγράφεται ως μια ελαστική, περιγραπτή, πολυλοβωτή κινητή μάζα, η οποία αυξάνει σε μέγεθος λόγω επίδρασης ορμονών (έμμηνος ρύση, γαλουχία).

Τα ινοαδενώματα αποτελούν ευρήματα συνήθως της μαστογραφίας και για να ταυτοποιηθούν, απαιτούν την διενέργεια βιοψίας.

Θεραπευτικά προτείνεται η τακτική παρακολούθησή τους και η χειρουργική εξαίρεση ινοαδενωμάτων μεγέθους 2-4 cm, που αυξάνουν ταχέως σε μέγεθος, αποκαλύπτουν ύποπτη ιστολογική εικόνα ή προκαλούν συμπτώματα ενοχλητικά για την ασθενή.