Γυναικομαστία 

Ως γυναικομαστία ορίζεται η εξεσημασμένη διόγκωση του μαζικού ιστού και του περιμαστικού λίπους στους άνδρες.

Σημαντικό ποσοστό ανδρών θα εμφανίσει κατά την διάρκεια της ζωής του γυναικομαστία, καθώς πρόκειται για μια πάθηση που προκαλεί κοινωνικό άγχος στον ανδρικό πληθυσμό, η πρώιμη διαγνωστική εκτίμηση κρίνεται σημαντική, αφού οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια υπό τον φόβο του καρκίνου του μαστού.

Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η κλινική εξέταση, η διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων, η απεικόνιση και η λήψη βιοπτικού υλικού συμβάλλουν στην δημιουργία εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου που ενδέχεται να ποικίλει, από τον καθησυχασμό του ασθενούς έως την θεραπεία των αιτιολογικών παραγόντων και την χειρουργική επέμβαση, η οποία αποτελεί επέμβαση ρουτίνας με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τέλος, αξίζει να γίνει ο διαχωρισμός με την ψευδογυναικομαστία, η οποία παρατηρείται τυπικά στους παχύσαρκους άνδρες και αφορά την εναπόθεση λίπους χωρίς την διόγκωση του μαζικού ιστού.