Φυλλοειδεις Όγκοι

Σπάνιοι όγκοι του μαστού με επιπολασμό 0,5-1% μεταξύ των όγκων μαστού. Είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε γυναίκες όλων των ηλικιών με συχνότερη την δεκαετία 30-40 ετών.

Τείνουν να αυξάνουν γρήγορα σε μέγεθος.

Μπορεί να είναι είτε καλοήθη, είτε borderline, είτε κακοήθη (σαρκώματα).

Δυστυχώς, το 20-50 % των φυλλοειδών όγκων μπορεί να είναι κακοήθεις κατά την διάγνωση.

Τέλος, ακόμα και οι καλοήθεις φυλλοειδείς όγκοι έχουν την τάση να υποτροπιάζουν και συνιστάται να αφαιρούνται χειρουργικά περιλαμβάνοντας την κάψα του όγκου και υγιή φυσιολογικό ιστό.