Ιατρείο Ιωάννινα: Λεωφ. Δωδώνης 44 Ιωάννινα
26510 46672

Εξωμήτριος Κύηση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ


    Η έκτοπη (ή εξωμήτριος) κύηση αφορά την εγκυμοσύνη κατά την οποία το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται σε θέση διαφορετική από την κοιλότητα της μήτρας. Η εγκατάσταση του ωαρίου μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο της αναπαραγωγικής οδού ή της περιτοναϊκής κοιλότητας, με συχνότερη, όμως, εντόπιση τις σάλπιγγες.

    Ανάμεσα στους παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση έκτοπων κυήσεων είναι η λοίμωξη από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οι συγγενείς ανωμαλίες των σαλπίγγων, οι περισαλπιγγικές συμφύσεις, οι όγκοι στην πύελο, η χρήση ενδομήτριου σπειράματος και η λήψη εξωγενών ορμονών.

    Η ασθενής με εξωμήτριο κύηση αναφέρει οξύ κοιλιακό άλγος, κολπική αιμόρροια (απώλεια αίματος), καταπληξία, ίσως ψηλαφά και η ίδια μάζα στην πύελο ή ακόμα παρουσιάζει υποκλινικά συμπτώματα όπως γαστρεντερικές διαταραχές ή αδιαθεσία.

    Η διάγνωση τίθεται μέσω της κλινικής εικόνας, του προσδιορισμού του επιπέδου της β-χοριακής γοναδοτροπίνης στο αίμα ή/και μέσω υπερηχογραφήματος στις περισσότερες περιπτώσεις. Το γονιμοποιημένο ωάριο που αναπτύσσεται εκτός μήτρας είναι ικανό να προκαλέσει ρήξη της σάλπιγγας και να οδηγήσει πιθανά ακόμα και σε σοβαρή αιμορραγία ή ακόμα και στον θάνατο. Επομένως, γίνεται σαφές πως η διακοπή της έκτοπης κύησης κρίνεται απαραίτητη. Η επεμβατική λαπαροσκόπηση με την μορφή της σαλπιγγοτομής ή σαλπιγγεκτομής είναι η ενδεικνυόμενη σύγχρονη λύση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών προτείνεται η συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία και συνίσταται στην λήψη μεθοτρεξάτης βασει εγκεκριμένων πρωτοκόλλων χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα χειρουργικής παρέμβασης σε αποτυχία τερματισμού της κύησης.