Εξαρτημένοι Όγκοι

Οζίδια τα οποία είναι περιγραπτά, μαλακά, επώδυνα επί απότομης αύξησης του μεγέθους τους και περιέχουν θολό κιτρινωπό υγρό ονομάζονται κύστεις. Εμφανίζονται σε γυναίκες όλων των ηλικιών και συνηθέστερα σε ηλικίες 40-50 ετών. Η πάθηση γίνεται συμπτωματική κατά την αναμονή της έμμηνου ρύσης λόγω πιθανής αύξησης του μεγέθους τους. Εξέταση εκλογής αποτελεί το υπερηχογράφημα και συχνά, επί ύποπτων ευρημάτων, γίνεται λήψη του περιεχομένου της κύστης μέσω παρακέντησης κι έπειτα, βιοψία, η οποία θα καθορίσει την ανάγκη για χειρουργική εξαίρεση ή όχι.