Ακτινωτή Ουλή

Πρόκειται για παθολογονοανατομική διάγνωση. Η ακτινωτή ουλή εντοπίζεται στην μαστογραφία ως όγκος με ακτινωτές προσεκβολές και μπορεί να περιέχει περιοχή in situ καρκινώματος.

Θεραπευτικά προτείνεται η χειρουργική εξαίρεση καθώς αποτελεί προκαρκινική εστία (μπορεί να εξελιχθεί αργότερα σε υπερπλασία και καρκίνο).