Γυναικολογική Ογκολογία 2

[content_table]
Η Γυναικολογική Ογκολογία είναι η υποειδικότητα της Γυναικολογίας που ασχολείται με την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου.

Στόχος της είναι ο σχεδιασμός ενός βέλτιστου θεραπευτικού πλάνου λαμβάνοντας υπόψην τον αντίκτυπο της νόσου και της θεραπείας στη ζωή της γυναίκας, σε επίπεδο γονιμότητας, μητρότητας, σεξουαλικότητας, σωματικής εμφάνισης και συναισθηματικής υγείας, αλλά και σε ό,τι αφορά τη δυναμική μέσα στην οικογένειά της.

Με γνώμονα τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, οι εξειδικευμένοι γυναικολόγοι ογκολόγοι συντονίζουν την ιατρική ομάδα που συμμετέχει στο θεραπευτικό πλάνο, το οποίο είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τη μορφή της κακοήθειας, την ηλικία της ασθενούς και την παρουσία ή όχι άλλης νόσου, και μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό των κάτωθι:

  • Χειρουργική Αντιμετώπιση
  • Χημειοθεραπεία
  • Ακτινοθεραπεία
  • Ορμονοθεραπεία
  • Θεραπεία αντισωμάτων

Πριν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σωστού θεραπευτικού πλάνου, είναι καθοριστικής σημασίας η γυναίκα:

  • Να ενημερωθεί σωστά για την πάθησή της,
  • Να μάθει τις θεραπευτικές επιλογές της και να συναποφασίσει για τον τρόπο θεραπείας της,
  • Να λάβει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Με τον τρόπο αυτόν, η ασθενής θωρακίζεται απέναντι στην ασθένεια και συγκεντρώνει τις δυνάμεις της για να την αντιμετωπίσει.

Η καλή ψυχολογία, η συμμόρφωση με το θεραπευτικό πλάνο και το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον ιατρό αποτελούν καθοριστικά βήματα της αντιμετώπισης της νόσου.